Termes i condicions d’ús

AVÍS LEGAL

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, us indiquem les dades identificadores següents de l’empresa:
L’empresa titular del domini web [www.rayo-optics.com] i del blog és RAYO ÒPTICS, S.L (d’ara endavant Rayo Òptics) AMB [CIF C.I.F. B64108491 _______domicili social a Travessera de les Corts, 236, Barcelona. Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 38463, Llibre__________ Secció __, Foli 40 full 327343, Registre/ Autorització ____.
Com a titular de l’òptica figura Ivan Rayo Domenech, amb número de col·legiat 12753

Les dades de contacte són les següents:
administracio@rayo-optics.es.
Telèfon: 934906425

CONDICIONS D’ÚS

Aquestes condicions d’ús regulen tant la pàgina web com el blog de titularitat de [RAYO OPTICS

Usuaris
L’accés o l’ús d’ambdós és titularitat de [RAYO OPTICS], d’ara endavant, [RAYO OPTICS], i li atribueix la condició d’USUARI i accepta, per això, les condicions generals d’ús que s’hi reflecteixen.
Els usuaris que accedeixin a la web i al blog de [RAYO OPTICS] ho han de fer d’acord amb la llei i s’obliguen en tot moment a no accedir a la web o al blog, o als continguts de manera contrària a la que s’hi estableix i/o amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguin danyar, deteriorar, saturar o alentir la pàgina web, en perjudici de [RAYO OPTICS] o d’usuaris tercers.

Propietat intel·lectual i industrial
El disseny del portal, del blog i els codis font d’aquests, així com els logotips, les marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a [RAYO OPTICS] o a tercers llicenciants que han prestat la seva autorització, de manera que queden protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents.
Així mateix, són titularitat de [RAYO OPTICS] o dels llicenciants d’aquest els elements que contenen ambdós, a títol enunciatiu, però no limitatiu, imatges, so, àudio, vídeo, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc. Tots els drets reservats.
L’USUARI ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines web i el blog de [RAYO OPTICS].

Responsabilitat dels continguts
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització del titular, ni remetre’n publicitat o informació, de manera que es val d’això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització d’aquesta és gratuïta o no.
[RAYO OPTICS] no és responsable de l’ús que els tercers facin de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys patits o de les pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades provocades per l’ús d’aquesta informació.
Així mateix, [RAYO OPTICS] tampoc no es farà responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar que s’hagin adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Modificacions
[RAYO OPTICS], creadora del lloc web, es reserva el dret d’efectuar, sense avisar prèviament, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, de manera que pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i els serveis que es prestin mitjançant d’aquesta com la forma en què aquests es presentin o es localitzin en el seu portal.

Enllaços
En cas que en la web es disposessin enllaços o hipervincles a altres llocs de la Xarxa, [RAYO OPTICS], titular del lloc web, no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, [RAYO OPTICS] assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertinents a llocs web aliens, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació que contenen cap d’aquests enllaços o altres llocs de la Xarxa.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest portal, serà la llei espanyola.